loading

پروژه‌ها

پروژه‌های در حال انجام
 • اتوماسیون و ابزار دقیق
 • حفاظت کاتدیک و خوردگی فلزات
 • فلزیاب‌ها و معدن‌یاب‌های TR , P
 • افکتورها و تقویت کننده‌های صوتی
 • دبی‌سنج‌های آلتراسونیک و الکترومغناطیس
 • سیستم‌های لایروبی و اندازه گیری آلتراسونیک
 • طراحی و ساخت سیستم الکترونیک و نرم افزار SVC گروه ملی فولاد ایران
 • طراحی و ساخت سیستم PPT برای شبکه های کوچک مقیاس و میکروگرید در کاربرد پنل‌های و نیروگاه‌های خورشیدی
 • طراحی و ساخت سیستم‌های انسداد و نشت‌یابی لوله‌های آبیاری و زهکشی
 • سیستم‌های آشکارساز و آنالایز گازها مبتنی بر کارماتوگراف، کاتالیست و آلتراسونیک
 • سیستم‌های آنالایز باکتریولوژی مختص آب و غذا
 • SMART WATER COUNTER
 • AGRICULTURAL TARGET FLOW METER
 • SVC (STATIC VAR COMPENSATORY) OLTRAFAST ELECTRONIC CONTROL UNIT
حوزه پژوهش‌های انجام شده
 • طراحی و ساخت سیستم الکترونیک و نرم افزار (SVC (static VAR compensator
 • طراحی و ساخت سیستم تله متری و کنترل/ مانیتورینگ GSM/GPRS
 • طراحی و ساخت سیستم و نرم افزار MPPT (Maximum power point tracking)
 • ابداع، طراحی و ساخت تثبیت کننده‌های ولتاژ متناوب افزایشی/ کاهشی بدون ترانس و باطری
 • انجام تامین انرژی سویچرهای شبکه به عنوان بار کوچک مقیاس و پراکنده از طریق انرژی خورشیدی بصورت هیبریدی در گروه ملی فولاد با واسطه جهاد دانشگاهی
 • طراحی و ساخت سیستم هیبرید تامین انرژی الکتریکی سویچر شبکه گروه ملی فولاد توسط انرژی خورشیدی
 • طراحی، ساخت و اجرای میدانی کنتور هوشمند آب از طریق خط تلفن (شرکت آبفا خوزستان)
 • طراحی و ساخت سیستم فلزیاب پالسی (در دانشگاه شهید چمران)
 • طراحی و ساخت سیستم سنجش مولفه‌های چاه‌های مشاهده‌ای
 • طراحی و ساخت سیستم‌های GAS DETECTOR و GAS ANALYZER
 • طراحی و ساخت سیستم ECU دستگاه حمل سرباره KIROW به سفارش گروه ملی فولاد ایران
 • طراحی و ساخت نوعی دبی سنج الکترومغناطیس برای شرکت آبفا خوزستان
 • طراحی و ساخت سیستم تله‌متری و انتقال دیتا از طریق خطوط لوله فلزی و پلی اتیلن
 • طراحی و ساخت سامانه هوشمند جایگاه پمپ سوخت گروه ملی فولاد ایران
 • طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و پایش حفاظت کاتدیک برای شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 • طراحی و ساخت سیستم سنجش مولفه های چاه های مشاهده ای برای آب و برق خوزستان
 • طراحی و ساخت سیستم آنالیز میکروبیولوژی (التور) آب مبتنی بر روش Image Processing برای شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • طراحی و ساخت سیستم انتقال دیتا مبتنی الکترولیت‌های محلول و لوله‌های فلزی
 • طراحی و ساخت دیتالاگرهای فشار و دبی برای شرکت آب و فاضلاب اهواز
 • طراحی و تولید فلزیاب صنعتی با استفاده از تکنولوژی Pulse Induction
 • طراحی و ساخت سیستم هیبریدی تامین انرژی الکتریکی هاب سویچر شبکه گروه ملی فولاد ایران
 • طراحی سیستم تثبیت کننده الکترونیکی ولتاژ متناوب (SVC) و نرم افزار واسط گروه ملی فولاد ایران
 • طراحی و ساخت سیستم آشکارسازی انسداد لوله‌های کلکتور شرکت راسد صنعت توسعه
 • طراحی و ساخت سیستم آشکارسازی نشت آب درون لوله‌های کلکتور زمین‌های کشت نیشکر
 • هوشمندسازی کف بری ماشین‌های هاروستر موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر
 • طراحی و ساخت دبی‌سنج‌های الکترومغناطیس و تارگت موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر
 • طراحی و ساخت دبی‌سنج‌های راداری (اولتراسونیک) مخصوص سازه‌های اندازه‌گیر (پارشال فلوم و سریزه‌ها) به سفارش شرکت آب و فاضلاب اهواز
 • تعمیرات یکساله الکترونیک، ابزاردقیق و برق اداره خدمات فنی شرکت ملی حفاری
 • طراحی و ساخت سیستم EMI به سفارش شرکت ملی حفاری
 • پایش ماهواره‌ای مزارع (پارامترهای کمی و کیفی: کشاورزی، جوی، بهره‌وری) در کشت و صنعت‌های امام خمینی، حکیم فارابی و میان آب
 • طراحی و ساخت کنترل سیستم جهت فیلترهای هاپر واحد EPVC پتروشیمی اروند
 • طراحی و ساخت سطح‌سنج مبتنی بر چگالی (Displacer Level Meter) پتروشیمی فناوران
 • ارائه 3 عدد دستگاه EMI به شرکت مدیریت پروژه‌های صنعتی ابدال (MAPSA) و شرکت آریا سینا کنترل (ASCO)
 • ساخت 5 عدد دستگاه EMI برای شرکت توسعه انرژی پترو آرمان
 • و بسیاری پروژه‌های دیگر ....